Közzétételek
oldalak: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
2011 november 16. 16:01
A RÁBA Nyrt. tájékoztatása az MNV Zrt. nyilvános vételi ajánlatára vonatkozó vélemények közzétételér

A RÁBA Nyrt. mint kibocsátó ezen hirdetmény útján tájékoztatja tisztelt részvényeseit, hogy a Tpt. 73/A. §-ban foglalt kötelezettségének eleget téve, közzéteszi az MNV Zrt. nyilvános vételi ajánla-tához kapcsolódó Igazgatósági véleményt, a független pénzügyi tanácsadó véleményét, valamint a Társaság munkavállalóinak véleményét a BÉT hivatalos honlapján (www.bet.hu) és a Társaság honlapján (www.raba.hu), valamint intézkedik a hirdetmény és mellékletei közzétételéről a Tpt. 73/A. § (4)-(5) bekezdésében, illetve az Ajánlatban megjelölt Megtekintési Helyeken.

Igazgatóság véleménye

Független pénzügyi tanácsadó éleménye

Munkavállalók véleménye

2011 november 11. 08:54
A RÁBA Nyrt. tájékoztatása az MNV Zrt. nyilvános vételi ajánlatára vonatkozó véleményezések közzétét
A RÁBA Nyrt. mint kibocsátó tájékoztatja a tisztelt részvényeseit, hogy az MNV Zrt. nyilvános vételi ajánlatának kézhezvételét követően a Tpt. 73/A. §-ban foglaltak teljesítésére haladéktalanul intézkedett független pénzügyi tanácsadó megbízásáról, a munkavállalók értesítéséről és az Igazgatóság soron kívüli összehívásáról a vételi ajánlat véleményezésével kapcsolatban.
A kibocsátó egyúttal értesíti a részvényeseket, hogy a Tpt. 73/A §-a, illetve a 9. számú melléklete szerinti közzétételre 2011. november 16-án kerül sor.
2011 november 07. 13:54
A Rába Nyrt. rendkívüli tájékoztatása részesedésváltozásról
A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. kibocsátóként közzéteszi a DRB-HICOM Berhad képviseletében eljáró EQUILOR Befektetési Zrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 2/C) 2011. november 7-én kelt bejelentését a DRB-HICOM Berhad befolyásszerzés-változásáról, a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben foglaltaknak eleget téve.
2011 november 07. 13:53
A Rába Nyrt. rendkívüli tájékoztatása részesedésváltozásról

A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. kibocsátóként közzéteszi a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (1113 Budapest, Pozsonyi út 56.) 2011. november 7-én kelt bejelentését 25 százalékot meghaladó befolyásszerzés-változásáról, a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben foglaltaknak eleget téve.

MNV bejelentés

2011 november 07. 13:51
A Rába Nyrt. rendkívüli tájékoztatása nyilvános vételi ajánlatról

A Tpt-ben, illetve a BÉT Vezérigazgatójának a Rába törzsrészvények tőzsdei kereskedésének a felfüggesztéséről rendelkező 490/2011 és 497/2011. számú határozatában foglaltaknak megfelelően, a RÁBA Nyrt. mint kibocsátó az MNV Zrt. mint ajánlattevő kezdeményezésére közzéteszi a Tpt. 69. § alapján a kibocsátó részére 2011. november 7-én megküldött, a Rába törzsrészvényekre vonatkozó nyilvános vételi ajánlatot és annak mellékleteit képező működési tervet és jelentést.
A kibocsátó felhívja tisztelt részvényesei figyelmét, hogy a közzétett vételi ajánlatot a Felügyelet még nem hagyta jóvá, továbbá az ajánlattevő verseny-felügyeleti eljárást fog kezdeményezni a befolyásszerzésének engedélyeztetése céljából.

MNV Vételi ajánlat

MNV Működési Terv

MNV Gazdasági Jelentés

2011 november 07. 09:40
A BÉT Zrt. Vezérigazgatója 497/2011. számú határozatának közzététele
A BÉT Zrt. Vezérigazgatója 497/2011. számú határozatának közzététele a Rába törzsrészvények kereskedésének felfüggesztéséről.
2011 november 02. 14:37
Szavazati jogok száma a RÁBA Járműipari Holding Nyrt-nél 2011. október 28-án

A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54.§ (9) bekezdésében foglaltak szerint tájékoztatja a tőkepiaci szereplőket a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számáról és az alaptőke nagyságáról.

2011 november 02. 10:10
A BÉT Zrt. Vezérigazgatója 490/2011. számú határozatának közzététele
A BÉT Zrt. Vezérigazgatója 490/2011. számú határozatának közzététele a Rába törzsrészvények kereskedésének felfüggesztéséről.
2011 október 27. 13:10
A Rába Nyrt. tájékoztatása saját részvény tranzakcióról

A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. tv. alapján rendkívüli tájékoztatási kötelezettségének eleget téve az alábbi sajátrészvény-tranzakcióról tájékoztatja a befektetőket.

2011 október 25. 12:17
A Rába Nyrt. tájékoztatása saját részvény tranzakcióról
A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. tv. alapján rendkívüli tájékoztatási kötelezettségének eleget téve az alábbi sajátrészvény-tranzakcióról tájékoztatja a befektetőket.