Közzétételek
oldalak: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
2016 április 29. 17:34
A Rába Nyrt. összefoglaló jelentése

A RÁBA Nyrt Tpt. 53. § szerinti összefoglaló jelentése a 2015. május 5. és 2016. április 30. közötti időszak közzétételeiről.

2016 április 29. 16:18
Szavazati jogok száma a Rába Nyrt-nél 2016. április 29-én

A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54.§ (9) bekezdésében foglaltak szerint tájékoztatja a tőkepiaci szereplőket a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számáról és az alaptőke nagyságáról.

2016 április 19. 17:16
A RÁBA Nyrt rendkívüli tájékoztatása Rába részvényopció lehívásról, bennfentes személyek bejelentése
A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. a Tpt. 201/B-C §-ai, illetve a 24/2008.(VIII. 15.) PM rendelet 4. számú melléklete 1.13, 1.14 és 2.6. pontjai előírásai alapján rendkívüli tájékoztatási kötelezettségének eleget téve az alábbi sajátrészvény-tranzakcióról tájékoztatja a befektetőket.
2016 április 15. 18:05
A Rába Nyrt. rendkívüli tájékoztatása Felügyelő (és Audit) Bizottsági tag részvénytulajdonáról

A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. mint kibocsátó a Tpt. előírásainak, illetve a 24/2008. (VIII.15.) PM rendelet 4. sz. melléklete 2.5. pontjának eleget téve közzéteszi, hogy a Rába Nyrt. 2016. április 15-i éves rendes közgyűlésén megválasztott Dr. Harmath Zsolt Felügyelő (és Audit) Bizottsági tag tulajdonában nincs Rába részvény.

2016 április 15. 18:00
A Rába Nyrt. 2015. évi éves jelentése
Nincs csatolva pdf dokumentum!
2016 április 14. 14:51
A Rába Nyrt. rendkívüli tájékoztatása vezető állású személyekben bekövetkezett változásról
A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. mint kibocsátó a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény, illetve a 24/2008.(VIII.15.) PM rendelet 4. számú mellékletének 2.5. pontja alapján rendkívüli tájékoztatási kötelezettségének eleget téve közzéteszi Igazgatósági tag lemondását.
2016 március 31. 16:48
Szavazati jogok száma a Rába Nyrt-nél 2016. március 31-én

A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54.§ (9) bekezdésében foglaltak szerint tájékoztatja a tőkepiaci szereplőket a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számáról és az alaptőke nagyságáról.

2016 március 11. 08:47
A Rába Nyrt. tájékoztatása Igazgatósági és Felügyelő Bizottsági tagjainak juttatásairól

A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. közzéteszi a Társaság Igazgatósági és Felügyelő Bizottsági tagjaira vonatkozó alábbi információkat.

2016 március 10. 17:01
A Rába Nyrt. tájékoztatása saját részvény tranzakcióról

A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. a 24/2008. (VIII.15.) PM rendelet 4. számú melléklete alapján rendkívüli tájékoztatási kötelezettségének eleget téve az alábbi sajátrészvény-tranzakcióról tájékoztatja a befektetőket a tranzakció lebonyolításával megbízott CIB Bank Zrt. értesítése alapján.

2016 február 29. 15:45
A Rába Nyrt. tájékoztatása saját tulajdonban lévő részvényekről és tulajdonosi struktúráról
A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Szabályzata a Bevezetési és Forgalombantartási Szabályokról 18.4 a) pontja alapján információszolgáltatási kötelezettségének az alábbi adatlapokon tesz eleget.