HÍR RÉSZLETEK
2011.04.29
A Rába közgyűlése támogatta a menedzsment stratégiai céljait
A Rába Nyrt. közgyűlése elfogadta az igazgatóság beszámolóját a társaság 2010. évi működéséről. A Rába kitűzött céljait teljesítve 35,8 milliárd forintos árbevétellel, 32 milliárdos mérlegfőösszeggel zárta a trendfordulót jelentő 2010. évet. A cégcsoport növekedéséhez mindhárom üzletág emelkedő árbevétellel járult hozzá, s üzemi szinten eredményesen működött. A közgyűlés felhatalmazta a társaságot sajátrészvény-vásárlásra, határozata értelmében osztalékfizetésre ebben az évben nem kerül sor.

A Rába Csoport sikerrel zárta a 2010. évet, növekedése megindult, üzemi szinten mért hatékonysága a gazdasági válság előtti szintre javult, deviza kitettsége erőteljesen csökkent. Az elmúlt időszakban jelentős erőforrásokat biztosítottunk stratégiai vevőkapcsolataink kutatás-fejlesztési fókuszú megerősítésére. Új stratégiánk mentén haladva a nagyobb hozzáadott értékű termékek arányának emelése mellett képesek voltunk növelni üzleti aktivitásunkat a FÁK és EU piacokon is.„ – összegzett Pintér István, a Rába Nyrt. vezérigazgatója.
A 2010. üzleti évben a kedvezőtlen nemzetközi gazdasági feltételek ellenére ismét növekedésbe fordult a társaság árbevétele, eredményességi mutatói összességében kedvezően alakultak, az EBITDA meghaladta a 3 milliárd forintot.
A közgyűlés a társaság konszolidált éves beszámolóját az alábbi fő adatokkal fogadta el:

Konszolidált, auditált IFRS beszámoló

 

2009 (millió forint)

2010 (millió forint)

Index

Nettó árbevétel

33 923

35 777

105,5%

Adózás előtti eredmény

135,7

273,5

201,5%

Adózott eredmény

-700,1

-859,3

122,7%

Mérlegfőösszeg

32 423

32 042

98,8%

A Közgyűlés az Igazgatóság előterjesztése alapján úgy határozott, hogy a társaság ebben az évben – a növekedési tervekhez szükséges források biztosítása érdekében -, osztalékot nem fizet. A Közgyűlés ugyanakkor lehetőséget biztosított a társaságnak, hogy az alaptőkén felüli vagyonából saját részvényeket szerezhessen a stratégiai célok megvalósításához, illetve a Menedzsment Részvényopciós Programhoz kapcsolódóan, legfeljebb az alaptőke 15 százalékáig.
A közgyűlés egy újabb esztendőre megerősítette a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. könyvvizsgálói megbízását is.