HÍR RÉSZLETEK
2011.02.14
Bővülő üzletágak, pozitív üzemi eredmények a Rábánál

A legjobb negyedéves teljesítmény a válság kitörése óta

A Rába csoport a válság óta a legmagasabb negyedéves árbevételét érte el a IV. negyedévben, 20,8 százalékkal meghaladva a tavalyi év hasonló időszakát. A teljes évet tekintve a társaság bevétele 5,5 százalékkal növekedve 35,8 milliárd forint, mellyel minimálisan meghaladta az éves tervet. A cégcsoport kiaknázva a célpiacain tapasztalható növekedést, mindhárom üzletágában növelni tudta árbevételét, és nyereségesen működött az elmúlt év egészét tekintve. A működésből származó eredmény (EBITDA) csoportszinten 3,1 milliárd forintot ért el. A Rába vezetésének megítélése szerint a fokozatosan emelkedő és az utolsó negyedévben dinamikájában is fokozódó árbevétel növekedési trend kedvező hatása 2011. elején is érzékelhető lesz a társaság teljesítményében.

Az export piacokon tapasztalható növekedés kedvezően érintette a Rába csoportot; az USA nehéz-tehergépjármű piacán 20 százalékos emelkedés következett be, az európai nehézgépjármű piacon a járműértékesítések egész évre vonatkozóan 8,4 százalékos növekedést prognosztizálnak. A mezőgazdasági futóművek értékesítése kétarcú, az amerikai piacon továbbra is erős ez a szegmens, míg az európai piacon szignifikáns csökkenés tapasztalható a tavalyi évhez képest. Az orosz buszpiacon javult a piaci aktivitás, bár a korábbi értékeket még nem érte el. A személygépkocsi alkatrész üzlet éves viszonylatban a tavalyi szintnek megfelelő nagyságrendű volt.

Az egyes üzletágakat tekintve, a futómű üzletág árbevétele 11,2 százalékos növekedéssel 2010-ben 20,9 milliárd forint volt. Az átlag mögött az európai piacok 23 százalékos növekedése, a belföldi értékesítés duplázódása, és a FÁK- és kelet európai piacok 76,5 százalékos növekedése játszott szerepet, az amerikai értékesítés 15 százalékos csökkenése mellett. Az alkatrész üzletág európai piacra fókuszált értékesítésének 9,8 milliárdos árbevétele 2010-ben azonos szinten maradt a 2009-ben realizált forgalommal. A jármű üzletág elmúlt évi árbevétele 1,4 százalékkal múlta felül a bázis időszaki szintet, 6.170 millió forintos bevételével. Az üzletágak árbevételének közel 60 százaléka export, a többi belföldről származik.

Az árbevételek növekedésével párhuzamosan 0,6 százalékponttal javult a bruttó fedezetszint, a már 2009-ben megkezdett hatékonyságjavító intézkedéseknek és a nagyságrendileg változatlannak mondható deviza átlagárfolyamoknak köszönhetően. Az árbevétel növekedése és a fedezeti szint javulás összhatásaként a bruttó eredmény 2010. évben 8,7 százalékkal, 618 millió forinttal haladta meg az előző évi szintet.

Az üzemi eredmény 2010. évben 18,9 százalékkal növekedve, 861 millió forintot ért el. 2010. évben mind a IV. negyedévben, mind éves szinten valamennyi üzletág pozitív üzemi eredményt tudott felmutatni. Az EBITDA megegyezett az előző évivel, 3.118 millió forintot ért. A részvényopciós programhoz képzett egyszeri tételt jelentő tartalék hatását kiszűrve az EBITDA 5 százalékos növekedést mutatott, s 3.307 millió forintot ért el.

Az árbevétel növekedésével és a fedezetek javulásával a társaság megduplázta adózás előtti eredményét, mely 272 millió forintra növekedett 2010-ben. Az adózott eredmény egy 651 millió forint összegű halasztott adó-feloldásnak köszönhetően a múlt évben 856 millió forint veszteséget ért el. Mindeközben a Rába nettó hitelállománya 1,7 milliárd forinttal csökkent, így 10,5 milliárd forintot tett ki 2010 végén.

Konszolidált adatok
(millió forintban)

2009.

I-IV. n.év

2010.

I-IV. n.év

Változás

2009

IV. n.év

2010.

IV. n.év

Változás

Árbevétel

33 923

35 778

5,5%

8 521

10 295

20,8%

Bruttó eredmény

7 075

7 693

8,7%

2 306

2 384

3,4%

Bruttó fedezet

20,9%

21,5%

0,6%p

27,1%

23,2%

-3,9%p

EBITDA

3 149

3 118

-1,0%

831

1 130

36,0%

EBITDA szint

9,3%

8,7%

-0,6%p

9,8%

11,0%

1,2%p

Üzemi eredmény

724

861

18,9%

669

598

-10,6%

Nettó pénzügyi eredmény

-217

-389

-79,3%

498

-101

-120,2%

Nettó eredmény

-700

-856

-22,1%

846

-280

-133,1%

„Az európai, régióbeli és a tengerentúli piacokon tapasztalható növekedésnek a Rába is részese tudott lenni 2010-ben, a megjelölt célszegmensekre fókuszálva kívánjuk tovább növelni árbevételeinket és piaci aktivitásunkat. Az igazgatóság 2010 szeptemberében elfogadta a társaság fókuszált növekedését tartalmazó új középtávú stratégiáját. Elindításra került a Rába Fejlesztési Intézet. A vállalat egyedi mérnöki szaktudására alapozó fejlesztési programunk első eredményeként a tavalyi év végén lezárult a második generációs alacsonypadlós busz futóművünk fejlesztése” - emelte ki Pintér István, a társaság elnök-vezérigazgatója a 2010. év eredményeinek értékelésekor.  „Rendelésállományunk alapján az idei év elején is töretlen marad a kedvező árbevétel növekedési trend.”