HÍR RÉSZLETEK
2010.02.16
A Rába mindhárom üzletága nyereséget termelt 2009-ben

Erőteljes recesszió jellemezte a globális járműipart 2009 legnagyobb részében, ami a Rába Csoport árbevételi adatain is világosan tükröződik: a győri társaság 2009-ben 33,9 milliárd forintot realizált, ami 42 százalékos visszaesést jelent az egy évvel korábbi adatokhoz képest. A Rába azonban a különlegesen kedvezőtlen piaci helyzethez is sikeresen tudott igazodni: mindhárom üzletága pozitív üzemi eredménnyel zárt, miközben újonnan kifejlesztett termékcsaláddal és a futómű üzletág modernizációs és beruházási programjának befejezésével felkészült a piac már észlelhető élénkülésére is.

A járműipari visszaesés a Rába valamennyi piacán erőteljes mértékű volt 2009-ben: a már évek óta gyengélkedő amerikai tehergépjármű-piac további 30 százalékos csökkentést szenvedett el, miközben a magasabb bázisról induló európai nehézgépjármű-piac a felére zsugorodott. A szintén kulcspiacnak számító orosz buszpiac egésze 60 százalékot is meghaladó mértékben zuhant össze. Csupán két szegmensben, a mezőgazdasági futóművek területén, illetve a FÁK trolibuszpiacán volt jelentősen kisebb a visszaesés. Pozitív, a 2010-es évet már befolyásoló fejlemény, hogy az utolsó negyedévben a Rába valamennyi piacán észlelhetővé váltak a lassú élénkülés jelei.
A Rába az amerikai piacon több mint 60 százalékkal kisebb értékben adott el futóműveket 2008-hoz képest. A piaci átlag feletti visszaesést az magyarázza, hogy a bázisévben a társaság projekt alapon teljesített olyan jelentős megrendeléseket, amelyek 2009-re kifutottak. A FÁK-országokba irányuló futómű-export 57 százalékkal múlta alul a tavalyi szintet. Az Európai Unió piacain mind a futómű, mind az alkatrész üzletág az európai teher-, illetve személygépkocsi-piacok visszaesésének mértékével megegyező forgalomcsökkenésről tud számot adni. Ugyanakkor a hazai értékesítés az exportnál kisebb mértékben, 32 százalékkal esett vissza. Ennek oka, hogy mind a jármű, mind az alkatrész üzletág hosszú távú hazai beszállítási megállapodásai kiegyensúlyozó hatást gyakorolnak a szállítások volumenére.
A fedezetszint biztosítása érdekében haladéktalanul a jelentősen visszaeső kereslethez kellett igazítani a Rába működését: 2009-ben a társaság végig csökkentett munkaidőben működött, emellett számos más hatékonyságnövelő intézkedést is bevezetett. A költségszint erőteljes kontrollja, valamint a kedvezőbb devizaárfolyamok tükröződnek az eredményekben is: az EBITDA csupán 22,2 százalékkal, 3,2 milliárd forintra esett vissza az előző évi 4,1 milliárd forintos értékről, az üzemi eredmény (746 millió forint) pedig harmadával múlta alul a 2008-as értéket (1,1 milliárd forint). Fontos fejlemény, hogy üzemi szinten mindhárom üzletág stabilan megőrizte nyereségességét, noha a futó üzletág 49, az alkatrész üzletág 40, míg a jármű üzletág 25 százalékkal kisebb forgalmat bonyolított le 2009-ben, mint 2008-ban. Az adózott eredmény -670 millió forint lett, ami két szempontból is figyelemre méltó. Egyrészt a kedvezőtlen környezetben is sikerült minimalizálni, a tavalyi érték 13 százalékára csökkenteni a nettó veszteséget, másrészt az idei értéknek 45 százaléka a közelmúltban alakult vegyesvállalatoktól származik.
A Rába a piaci nehézségek ellenére is jelentős beruházásokkal készült a recessziót követő fellendülésre. A kovácsüzemben önállóan, az öntödében vegyesvállalati partnerével közösen modernizációs programot hajtott végre, MAXS néven komplett futóműcsaládot fejlesztett ki, az év végére pedig a Fehrer Automotive GmbH-val üléshab-gyártással foglalkozó vegyes vállalatot is létrehozott a Rába móri telephelyén.
„A tavalyi évben a megújult Rába számos bizonyítékát adta stabilitásának és rugalmasságának – jelentette ki Pintér István, a Rába elnök-vezérigazgatója. – A rövidített munkaidő alkalmazásával képesek voltunk megőrizni jól képzett szakemberállományunkat. A több mint 40 százalékos visszaesés ellenére működési profitot termelt mindhárom üzletágunk, miközben egyetlen stratégiai partnerünket sem veszítettük el. Az év második felére teljes mértékben megszüntettük a visszaeső kereslet miatt túlzott mértékűvé nőtt devizafedezeti ügyletek kockázatát. Célzott beruházásainkkal pedig biztosítottuk, hogy a piaci kereslet újbóli, várakozásaink szerint már az idén megmutatkozó emelkedéséből hatékonyan profitáljunk."

A 2009. év konszolidált eredményei (IFRS szerint):

Konszolidált adatok
millió forintban

2009

2008

Index

Nettó árbevétel

33 940

58 683

57,8%

ebből export

19 285

37 122

52,0%

ebből belföldi értékesítés

14 654

21 561

68,0%

EBITDA

3 154

4 053

77,8%

Üzemi eredmény

746

1 109

67,3%

Adózás előtti eredmény

221

-5 423

---

Nettó eredmény

-670

-5 098

-86,9%