HÍR RÉSZLETEK
2015.04.16
Rába közgyűlés: stabil eredményeket hozott a 2014-es év

A Rába Nyrt. éves rendes Közgyűlése elfogadta az Igazgatóság beszámolóját a társaság 2014. évi működéséről. A Rába Csoport 871,4 millió forintos tárgyévi átfogó eredménnyel és 36,2 milliárd forintos mérlegfőösszeggel zárta a 2014-es üzleti évet.

A Rába csoport – teljesítve kitűzött céljait – sikeres üzleti évet zárt tavaly: árbevétele nőtt, nemzetközi stratégiai partnereivel új megállapodásokat kötött, és EBITDA-ja a tavalyi évben is meghaladta az iparági átlagot. Ugyancsak figyelemre méltó volt a társaság operatív eredményessége, az 1,9 milliárd forintos üzemi eredmény az elmúlt évtized második legjobb teljesítménye.
A 2014. évet folytatódó, kimagasló készpénztermelő-képesség jellemezte, ami lehetővé tette, hogy a társaság nettó hitelállománya újabb csökkenés után az elmúlt 5 év legalacsonyabb szintjére, 8,6 milliárd forintra mérséklődjön az év végére.
A Közgyűlés a társaság konszolidált éves beszámolóját az alábbi fő adatokkal fogadta el:

Konszolidált, auditált IFRS beszámoló

millió forintban

2013

2014

Változás

Árbevétel

47 485

47 916

0,9%

Üzemi eredmény

3262

1892

-42,0%

Pénzügyi műveleteki eredménye

29

-584

-2113,8%

Teljes átfogó eredmény

2669

871

-67,4%

EBITDA

5492

4122

-24,9%


A Közgyűlés úgy határozott, hogy az Igazgatóság tagjává választja Filótás István György urat a Közgyűlést követő naptól 5 éves időtartamra.
A Közgyűlés felhatalmazta az Igazgatóságot, hogy a társaság alaptőkén felüli vagyonából saját részvényeket szerezhessen az árfolyam-karbantartás és/vagy stratégiai célok megvalósításához szükséges részvénymennyiség biztosítása céljából.
A Közgyűlés egy újabb évre megerősítette a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. könyvvizsgálói megbízatását.