KUTATÁS-FEJLESZTÉS - VZF

VZF projekt összefoglaló a kezdetektől a befejezésig

A Védett Zárt Felépítmény (VZF) koncepciójának megalkotása, a tervek elkészítése, a gyártási technológiák kidolgozása, a folyamatos minőségellenőrzés, a szükséges dokumentumok előállítása, végül a proto és "0" széria VZF-ek elkészítése új kihívások elé állította a Rába Jármű Kft. szakembereit 2011-2012. években.

A követelmények megfogalmazását követően párhuzamosan, két fő szakterületen indult el a munka. Az alapanyagkutató-fejlesztő csoport különböző alapanyagokat (átlátszó és nem átlátszó), majd azok kombinációjából készült mintákat vizsgált a HM Táborfalvai Lőkísérleti és Vizsgáló állomásán, a NATO STANAG 4569 szerinti ballisztikai és különböző jellegű robbanások igénybevételei ellen. A VZF ballisztikai védelmének kulcsát, az úgynevezett többrétegű szendvicspanelek képezik. A panelek megtervezése részben az iparban megszokott eljárások szerint, részben pedig saját ötletek alapján történt. A legyártott mintapaneleket ballisztikai és ún. "repesz imitáló lövedék" vizsgálatnak kellett alávetni. A NATO szabványban előírt módon a "közeli találati képesség vizsgálat" segítségével megállapítható volt a panelek valamint az üvegfelületek repesz- és lövedékállósága. Ezután következtek a sorozatos robbantási vizsgálatok a VZF további szerkezeti megoldásain, szerkezeti elrendezésein, melyek szintén a Táborfalvai Lőkísérleti és Vizsgáló állomáson kerültek végrehajtásra.

A kutató-fejlesztő csoport által megszerzett anyagismereti és különleges szerkezeti elrendezésekre vonatkozó tudással felvértezve a gyártmányfejlesztők a VZF főtervén, majd az idő előrehaladtával annak részletmegoldásain dolgoztak. A számítógéppel támogatott tervezés (CAD) előnyeit kihasználva készült el a VZF komplex tervdokumentációja és a gyártási dokumentációja is. A tervezők munkáját segítette az ún. FEM (Finite Element Method - végeselemes szimuláció) elnevezésű számítógépes szimulációs módszer is. A győri Széchenyi István Egyetem vezető tanáraival és diákjaival együttműködve, a FEM módszer felhasználásával, a VZF egyes részeinek, végül az egészének a véges elemes analízise elvégzésre került, a robbanások (akna, IED) szerkezetre gyakorolt hatásának megismeréséhez. Ez egyúttal egyfajta előminősítést is jelentett a VZF részeire ill. egészére nézve a valóságos vizsgálatok elvégzése előtt.

Kulcskérdés volt már a kezdetektől, hogy milyen új technológiák meghonosítása, új termelőeszközök tervezése, beszerzése szükséges a VZF megvalósításához. Ekkor dőlt el, hogy az acél és kerámia védőpanelek készítéséhez speciális ragasztóasztal, míg a felépítmény acélszerkezetének összeállításához speciális forgató berendezés, varratainak elkészítéséhez pedig hegesztőrobot és hegesztőautomata szükséges. A készülékek külső tervezőiroda segítségével lettek megtervezve, de a gyártásukat a Rába saját hatáskörben végezte el.

A VZF-ek gyártásának levezénylése is komoly szakmérnöki feladatot jelentett. A vállalat 2 db prototípus legyártását tűzte ki célul, amely összhangban volt a Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében elnyert pályázatban szereplő megvalósítási célokkal is. A második számú prototípus a már említett NATO STANAG 4569 szabvány valamint az AEP-55 szövetséges ajánlás szerinti, akkreditált vizsgálat végrehajtásához készült. Az akkreditált vizsgálatokat (ballisztikai, aknarobbantás, és IED) egy nemzetközi szinten elismert, németországi cégnél - IABG mbH - végeztettük el. A vizsgálatok kiváló eredményt hoztak, amely tanúsítványok formájában öltött testet.

A VZF-fel kapcsolatban nemcsak a Rábának, hanem a beszállítóknak is szigorú minőségügyi követelményeknek kell megfelelniük. Az emberélet védelme érdekében csak bevizsgált és megfelelő minőségügyi tanúsítvánnyal rendelkező alapanyagok és alkatrészek kerülhettek beépítésre.